سلامی دوباره

 سلام به تموم دوستان عزیزی که هم اونا منو فراموش کردن و هم متاسفانه بنده آنها را فراموش کردم ... بعد از یکی دو سالی که دوباره برگشتم ، دلم خیلی برای گذشته خودم تنگ شده بود ... وقتی نظرات دوستامو می خوندم کلی دلم غصه اش شد ... خیلی دلم برای گذشته ام تنگ شده ... چه روزای خوبی فقط وبلاگ بود نه واتساپس نه تلگرامی نه لاینی و.... هیچی نبود فقط وبلاگ بود ... خیلی ها مثل بنده وبلاگاشون رو غیرفعال کردن اما من برگشتم که دوباره فعال باشم .... از شما هم می خوام که دوباره فعال بشید ... یا علی

ایـ ـ ـ ـ ـ ـران

انگ فاحشگی میزنی !!


به دختری که رز قرمز میزند!!


انگ سوسول میزنی !


به پسری که طبق مد لباس میپوشد!!


اینجا ایران است!!


قضاوت کردن کار من و توست!!چـــــــــادر


بشنو از چادر که در توصیف زن           تار و پودش با تو می گوید سخن

 

تار و پودم را شرافت تافته            تا شرافت را به عصمت بافته

 

در کلاس حفظ تقوی و شرف          دختران درند و چادر چون صدف

 

بهترین سرمایه زن چادر است         زانکه زن را زینت زن چادر است

 

چادر از بهر زنان الزامی است            بهر زن بی چادری ناکامی است

 

حفظ چادر  در سرای اقتدار         دختران را هست تاج افتخار

 

 حفظ چادر حفظ دین و مذهب است             شیوه زهرا و درس زینب است 

 

حفظ چادر حافظ ناموس هاست          پاسدار حیله جاسوس هاست

 

حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها کلید

 

حفظ چادر سد فحشا می شود          رو سفیدی نزد زهرا می شود

 

حفظ چادر چاره ساز کار هاست        حافظ گل از هجوم خارهاست  

 

حفظ چادر زخم ها را مرحم است           دست رد بر سینه نامحرم است

 

حفظ چادر التیام درد هاست             سد محکم در  بر نامرد هاست

بعضی حرفــــا
بـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت

بایـَــد خـُـورد

  امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ نــَـہ میشـِـہ خـُـورد
میــمونـِـہ سـَـرِ دِل

میشـِـہ سُکوتــْ

میشـِـہ دلتـــــــَـنگے

میشـِـہ بــُـغض

میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــه 

 

خانومای ملکه ...

یه پسر
 انگلیسی به پسر ایرانی میگه :

 چرا خانوماتون با مردا دست نمیدن؟

یعنی اینقدر مرداتون شهوت پرستن؟؟!!!

پسر ایرانی میگه: چرا هر مردی نمیتونه دست ملکه شما رو لمس کنه؟؟

پسر انگلیسیه عصبانی میشه و میگه:ملکه فرد عادی نیست و فقط 

با افراد خاص دست میده!!

پسر ایرانی میگه:
 خانومهای سرزمین من همه ملکه اند

ارزش یه دختر ...


 یه روز یه دختر با حجاب می ره دانشگاه

یکی از دوستای بی حجابش می خواد مسخرش کنه

می گه تازه گی ها دیوانه ها خودشون رو جلد می کنند

همه می خندند دخترباحجاب در جوابش می گه

تا حالا دیدی رو پیکان 48 چادر بکشن؟

این بار هم می خندند اما این بار....


دنیای رنگی


 

 
 
زندگی به زیبایی همین مدادرنگی هاست!می تونی از شادترین رنگ ها شروع کنینگاهِ مهربونتُ صورتی کنبا رنگِ سبز؛ اندیشه تُ زیبا کنبه خاطراتِ قشنگت؛ رنگِ نارنجی بزنبا رنگِ آبی؛ آسمونِ دلتُ رنگ,آمیزی کنبا رنگِ زرد؛ قلبِ مهربونتُ طلایی و درخشان کنبا رنگِ قرمز؛ حرارتِ بیشتری به مهر و دوستیمون بدهرنگ بزن به زندگيت نذار تا آخر عمر برفك زندگي سياه و سفيد رو تحمل كني رنگ بزن ......
 
 
 
 

کدوما؟؟؟؟


خودم :

3و4 شما چطور؟؟
شخصیت شما کدومه ؟؟!!

خودم :

تو خونه :8

تو مدرسه :4

شب امتحان : 6

سر امتحان :1 خخخخ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟